Werkwijze LerenderWijs Wijchen
WELKOM BIJ LERENDERWIJSWIJCHEN Neem contact op

Werkwijze

Intakegesprek

Vaak is er eerst telefonisch contact om te kijken wat de leervraag is. Vervolgens kan er een afspraak worden gemaakt voor een kennismakings- of intakegesprek. Tijdens het gesprek wordt in kaart gebracht, wat u en uw zoon of dochter belangrijk vinden om te leren of te verbeteren. In het gesprek wordt besproken wat de werkwijze van LerenderWijs Wijchen is en van daaruit volgt de keuze voor een traject.

Onderzoek of Plan van aanpak

Afhankelijk van het afgesproken traject wordt er:

  • bij Remedial Teaching een onderzoek ingesteld en een handelingsplan geschreven;
  • bij bijles, huiswerk- of studiebegeleiding of training, een Plan van aanpak gemaakt.

Om een goed beeld te krijgen van de leervraag worden bestaande onderzoeksgegevens verzameld zoals, Cito-scores, methodetoetsen en informatie van school. Bij Remedial Teaching wordt dit nog aangevuld met pedagogisch-didactisch onderzoek.
Een belangrijk onderdeel bij het in kaart brengen van de leerbehoeften van de leerling is het houden van een gesprek tijdens de eerste les en het observeren van de leerling. We gaan samen een rekentaak, taaltaak of huiswerk maken. Vaak geeft dat veel informatie over de manier waarop een leerling denkt en werkt.
Als bovenstaande onderdelen zijn doorlopen wordt er een Plan van aanpak gemaakt. Daarin staat beschreven waar aan gewerkt moet worden en met welke middelen dat zal gebeuren.

Begeleiding

Jarenlange ervaring in de praktijk heeft mij geleerd, dat drie lesonderdelen heel belangrijk zijn:

  • theorie en regels uitleggen en toelichten;
  • toepassen van de theorie en de regels in oefeningen;
  • herhalen en blijven oefenen.

Deze manier van leren is niet nieuw, maar blijkt wel steeds effectief te zijn.

Logboek

Als ouder kunt u altijd meekijken hoe de lessen verlopen en hoe uw zoon of dochter in de les heeft gewerkt. Na iedere les wordt een verslag gemaakt van:

  • de inhoud van de les ;
  • het verloop van de les;
  • de afspraken die naar aanleiding van de les worden gemaakt.

Als ouder krijgt u een link (Dropbox), waarmee u zelf het logboek van uw zoon of dochter kan openen en lezen.

Evaluatie

Aan het einde van een begeleidingsperiode wordt deze afgesloten met een evaluatiegesprek.