Bijles-huiswerk- en studiebegeleiding-RT voor basis- en voortgezet onderwijs
WELKOM BIJ LERENDERWIJSWIJCHEN Neem contact op

LerenderWijs Wijchen

Tijdens hun schoolperiode hebben leerlingen soms kortere of langere tijd ondersteuning nodig bij het leren. De ene keer heeft dat te maken met het ontwikkelen en opbouwen van zelfvertrouwen en een andere keer gaat het over het verbeteren van reken- of taalvaardigheden. Een belangrijke voorwaarde voor leren is: vertrouwen in jezelf hebben en ervaren dat het lukt.

Ouders maken regelmatig de opmerking: ‘’Ik heb het gevoel dat mijn zoon of dochter beter kan, maar het komt er niet uit’’. Het huidige onderwijs is niet altijd passend voor elke leerling. De werkwijze van LerenderWijs Wijchen levert vooruitgang op door extra aandacht, goede uitleg, gericht oefenen en herhalen.

Vaak bent u als ouder al langere tijd op zoek naar een oplossing voor uw zoon of dochter, voordat u begeleiding zoekt. Uw kind zelf begeleiden levert vaak (veel) spanning op, waardoor het leren en helpen eigenlijk niet goed lukt. LerenderWijs Wijchen biedt professionele begeleiding in een rustige omgeving, afgestemd op de leervraag van uw kind.

Herkent u zich in bovenstaande situaties? Lees dan verder wat LerenderWijs Wijchen voor u kan betekenen.

Basis- en voortgezet onderwijs

Basisonderwijs
Een belangrijke voorwaarde voor leren is: vertrouwen in jezelf hebben en ervaren dat het lukt.

Voortgezet onderwijs
Efficiënt aanpakken van je leerwerk, leidt tot betere resultaten.

Even voorstellen

Maria Bueters

Ik ben Maria Bueters en ik ben inmiddels al jaren op verschillende manieren actief in het onderwijs. Mijn ervaring ligt in het basis- en voortgezet onderwijs. Na mijn studie Nederlands en Geschiedenis aan de lerarenopleiding in Nijmegen, heb ik meer dan vijftien jaar in het MBO en het Volwassenonderwijs gewerkt. Om mijn onderwijskwaliteiten ook naar het basisonderwijs uit te breiden, heb ik in 2012 de masteropleiding Remedial Teacher SEN bij de Fontys Hogeschool in Nijmegen gevolgd, met speciale aandacht voor ADHD.

Sinds 2012 werk ik als zelfstandig Remedial Teacher en onderwijsbegeleider in mijn praktijk voor leer- en studiebegeleiding LerenderWijs. Ik heb veel ervaring gekregen in het één-op-één werken met leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs, waarbij het leren niet altijd “vanzelf” gaat. Ik vind het prettig om de leerling, samen met de ouders en de school een steuntje in de rug te geven, zodat zijn of haar kwaliteiten optimaal worden benut. Daarnaast begeleid ik ook studenten van het MBO en HBO bij het plannen en structureren van hun studie.

In de praktijk werk ik met leerlingen die heel verschillende leerbehoeften hebben. Dat kan zijn op het gebied van ‘’leren leren’’, het plannen van huiswerk en studie of het geven van rekenen of taal. Dat maakt mijn werk iedere dag afwisselend en boeiend, want iedere leerling is weer anders. Het mooiste zijn de momenten, waarop ik een leerling zie ‘’groeien’’, wanneer hij of zij een leertaak onder de knie krijgt.

Referenties & Reacties

‘’Onze dochter zit nu een jaar bij LerenderWijs, buiten het feit dat ze een grote sprong vooruit heeft gemaakt met de leerstof, vindt ze het leuk om naar de lessen te gaan. Op school kan ze nu goed meekomen en ze is veel zekerder geworden.”

Moeder van Lotte, groep 8

‘’Maria, je hebt in ieder geval heel veel goed werk bij Tosca verricht en veel van haar faalangst en toetsangst weggenomen. Dat wilde ik je in ieder geval zeggen. We zijn buitengewoon tevreden over je aanpak en kunnen ook aan haar rapport zien dat ze met zowel rekenen als begrijpend lezen enorme vorderingen heeft gemaakt.’’

Moeder van Tosca, groep 8

‘’Hallo, ik ben Roos. En ik zit nu in de 2e klas VMBO-T/Havo. Ik zit nu ongeveer een jaar bij de bijles. Ik heb bijles voor Engels, omdat ik dat best lastig vind. Het is echt heel fijn, want je wordt gewoon heel goed geholpen op de manier die jij nodig hebt. Maria, mijn bijlesdocente, heeft ook contact met mijn mentor via de mail, zodat zij precies weet waar ze mij mee kan helpen en wat de stof is. Je kan alles aan haar vragen!”

Groetjes Roos, brugklas

Reacties ouders

“Sinds mijn dochter bij jullie is, heb ik mijn ontspannen zondagochtend weer terug!”

“Maria heeft onze kinderen een goede begeleiding gegeven waarbij het resultaat ook duidelijk zichtbaar was. De kinderen boekten vooruitgang met de tafels, maar ook met begrijpend lezen en woordenschat. Wij hebben altijd ervaren dat Maria de rust nam voor de kinderen en goed keek naar hun persoonlijke behoeften. Een goede plek dus om de kinderen te laten leren!“

Ellen, moeder van 3 leerlingen

Reacties leerlingen

“Ik snap nu veel beter waar het bij spelling in de klas over gaat.“

“Daarom had ik altijd zoveel fout bij de woordenschattoetsen. Ik dacht dat synoniem en tegengesteld hetzelfde waren.“