Tarieven huiswerk- en studiebegeleiding
WELKOM BIJ LERENDERWIJSWIJCHEN Neem contact op

Tarieven

Remedial Teaching

Het tarief voor remedial teaching door LerenderWijs Wijchen is € 560,– totaal. U betaalt per maand voor de uitgevoerde begeleidingslessen. De betaling is achteraf aan het einde van de maand. Het totaalpakket bestaat uit:

 • een intakegesprek met de ouders;
 • eventueel overleg met school;
 • het verzamelen van bestaande onderzoeksgegevens en eventueel aanvullend onderzoek;
 • het opstellen van een handelingsplan;
 • het uitvoeren van 9 begeleidingslessen;
 • het versturen van het digitale logboek;
 • het opstellen van een evaluatieverslag;
 • een afsluitend evaluatiegesprek.

 

Bijles, huiswerk- en studiebegeleiding, Centrale eindtoets groep 8, examen- en brugklastraining

LerenderWijs Wijchen begeleidt leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. De begeleiding bestaat uit:

 • een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met ouders en leerling;
 • het opstellen van een persoonlijk Plan van Aanpak in overleg met ouders, leerling en eventueel school;
 • één of meerdere dagen per week begeleiding;
 • een begeleidingsles duurt 55 minuten;
 • één-op-één begeleiding voor het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden op de basisschool, het maken van huiswerk in het algemeen, bijles in een specifiek vak, Cito-, brugklas- of rekentraining, het leren plannen en structureren en het verbeteren van werkhouding en motivatie;
 • het bijhouden van een digitaal logboek;
 • een evaluatiegesprek aan het einde van de begeleidingsperiode.

Het begeleiden en leren van leerlingen verandert regelmatig, waardoor tussentijdse bijstelling van het Plan van aanpak en de inhoud nodig kan zijn. Overleg en inbreng van ouders en school zijn daarom ook altijd welkom. Staat uw idee van hoe de begeleiding er uit zou kunnen zien er niet bij? Neem gerust contact op en we gaan naar een passend aanbod kijken.

Het tarief voor 1 bijles, huiswerk-, studiebegeleiding- of trainingsbijeenkomst is € 35,00. U betaalt de factuur achteraf per maand.

In het tarief zitten de volgende werkzaamheden:

 • voorbereidingsactiviteiten;
 • digitale verslaglegging;
 • lesmateriaal.

Brugklastraining

De brugklastraining bestaat uit een pakket van zes lessen van 55 minuten en een werkmap met veel tips en oefenmateriaal. Het tarief voor het hele pakket is € 210,00 bij individuele begeleiding. De training kan ook in kleine groepjes worden gegeven.