Tarieven huiswerk- en studiebegeleiding
WELKOM BIJ LERENDERWIJSWIJCHEN Neem contact op

Tarieven

Remedial Teaching

Het tarief voor remedial teaching door LerenderWijs Wijchen is € 522,– totaal. U betaalt per maand voor de uitgevoerde begeleidingslessen. De betaling is achteraf aan het einde van de maand. Het totaalpakket bestaat uit:

 • een intakegesprek met de ouders;
 • eventueel overleg met school;
 • het verzamelen van bestaande onderzoeksgegevens en eventueel aanvullend onderzoek;
 • het opstellen van een handelingsplan;
 • het uitvoeren van 9 begeleidingslessen;
 • het versturen van het digitale logboek;
 • het opstellen van een evaluatieverslag;
 • een afsluitend evaluatiegesprek.

 

Bijles, huiswerk- en studiebegeleiding, Centrale eindtoets groep 8, examen- en brugklastraining

LerenderWijs Wijchen begeleidt leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Het tarief voor bijles, huiswerk- en studiebegeleiding of training is € 25,00 per uur. U betaalt de factuur achteraf per maand.

De begeleiding bestaat uit:

 • een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met ouders en leerling;
 • het opstellen van een persoonlijk Plan van Aanpak in overleg met ouders, leerling en eventueel school;
 • één of meerdere lessen per week begeleiding van 60 minuten per les;
 • voorbereidingsactiviteiten, digitale verslaglegging, lesmateriaal en administratie;
 • één-op-één begeleiding voor het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden op de basisschool, het maken van huiswerk in het algemeen, bijles in een specifiek vak, training voor de Centrale eindtoets groep 8 (Cito, IEP, etc.), brugklas- of rekentraining, het leren plannen en structureren en het verbeteren van werkhouding en motivatie;
 • een evaluatiegesprek aan het einde van de begeleidingsperiode.

Het begeleiden en leren van leerlingen verandert regelmatig, waardoor tussentijdse bijstelling van het Plan van aanpak en de inhoud nodig kan zijn. Overleg en inbreng van ouders en school zijn daarom ook altijd welkom. Staat uw idee van hoe de begeleiding er uit zou kunnen zien er niet bij? Neem gerust contact op voor een passend aanbod.

Brugklastraining

De brugklastraining bestaat uit een pakket van zes lessen van 60 minuten en een werkmap met veel tips en oefenmateriaal. Het tarief voor het hele pakket is € 150,00 bij individuele begeleiding. De training kan ook in kleine groepjes worden gegeven.