Bijles-huiswerk- en studiebegeleiding voortgezet onderwijs
WELKOM BIJ LERENDERWIJSWIJCHEN Neem contact op

Voortgezet onderwijs

Remedial teaching

Remedial Teaching richt zich op een breed gebied van leer- en/of gedragsproblemen. U moet dan denken aan leerproblemen als gevolg van dyslexie, dyscalculie, problemen met begrijpend of tempo-lezen, memoriseren en plannen van schoolwerk. Daarnaast hebben autisme, faalangst, ADD en ADHD ook veel invloed op het leren en de resultaten op school.
In het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen in de brugklas nog worden gescreend op bijvoorbeeld lees- of rekenvaardigheid. De resultaten van deze algemene screening kunnen voor school een aanleiding zijn om een doorverwijzing te geven voor Remedial Teaching. LerenderWijs Wijchen biedt voor deze leerlingen gespecialiseerde begeleiding en maatwerk in een rustige omgeving, om aan de gestelde leerdoelen te werken.

Bijles

Voor het voortgezet onderwijs geeft LerenderWijs Wijchen begeleiding op vakinhoudelijk gebied. Het kan dan gaan over het bijwerken van achterstanden, extra uitleg geven over regels en theorie om dat vervolgens te oefenen en herhaaldelijk toe te passen. U moet dan denken aan gericht oefenen van de grammatica voor de vakken Nederlands, Frans, Duits en Engels. Voor vakken als biologie, geschiedenis of aardrijkskunde is het leren samenvatten van een tekst vaak een belangrijk leerdoel. Ook het oefenen van een schrijfopdracht voor één van de vreemde talen tijdens de proefwerkweek of het schrijven van een betoog is een mogelijkheid.

Huiswerk- en studiebegeleiding

Na de eerste proefwerkperiode of in de loop van het eerste brugjaar lopen leerlingen vaak tegen studie- en planningsproblemen aan. Ze doen hun uiterste best en toch halen ze geen goede punten. De lage punten, die in de eerste maanden zijn gehaald, “slepen” ze het hele jaar met zich mee. Meestal komt dit voort uit een inefficiënte manier van werken en het niet weten wat leren nu precies inhoudt. De begeleiding van LerenderWijs Wijchen is gericht op:

  • het verbeteren van het gebruik van de agenda;
  • het leren van theorie en/of woordjes;
  • het opsplitsen van leerwerk en tijdig beginnen;
  • het leren plannen van en leren voor meerdere proefwerken in één week.

Rekentoets 2F

Op de middelbare school is sinds een aantal jaren de Rekentoets verplicht. Een leerling moet die toets halen en deze telt mee voor het diploma. De toets bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen. Dat zijn getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. De leerlingen moeten voldoen aan de landelijk vastgestelde normen ofwel de referentieniveaus. Deze referentieniveaus zijn afgestemd op de verschillende leerroutes:

  • basisonderwijs 1F
  • vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-3 2F
  • havo, vwo en mbo-4 3F

Soms is er op het gebied van rekenen op de basisschool al een achterstand opgelopen of moet de stof nog een keer worden opgefrist. LerenderWijs Wijchen biedt rekentraining aan, waarbij de rekenonderdelen van de basisschool worden herhaald of er wordt een gerichte training samengesteld voor een aantal onderdelen van de rekentoets.

Werkwijze en tarieven