LerenderWijs Wijchen basisonderwijs
WELKOM BIJ LERENDERWIJSWIJCHEN Neem contact op

Basisonderwijs

Remedial teaching

Remedial teaching is gespecialiseerde hulp voor kinderen, waarbij het leerproces op de basisschool of voortgezet onderwijs niet volgens verwachting verloopt. U moet dan denken aan problemen bij rekenen, taal, spelling, begrijpend of technisch lezen, schrijven of woordenschat. Een leerprobleem kan verschillende oorzaken hebben, zoals een taalachterstand, het hebben van dyslexie of dyscalculie. Ook gedragsproblemen, faalangst, weinig zelfvertrouwen, ADD of ADHD hebben veel invloed op het leren en het functioneren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het doel van remedial teaching is om een leerling zo te ondersteunen, dat hij of zij met het leerprobleem toch het onderwijs op eigen niveau kan blijven volgen.

Bijles rekenen en taal

LerenderWijs Wijchen biedt voor het basisonderwijs ondersteuning en begeleiding bij diverse leertaken. Het kan betekenen dat achterstanden op het gebied van spelling, technisch en begrijpend lezen, rekenen, woordenschat of taal in het algemeen, moeten worden ingehaald. Het kan ook zijn dat het tempo in de klas te snel gaat en dat een leerling een tijd lang extra uitleg en oefening nodig heeft. Het doel van de bijles is om de bestaande lesstof te herhalen, zodat de lessen in de klas beter kunnen worden gevolgd. In overleg met de leerling, de ouders en de basisschool wordt gekeken welke onderdelen extra aandacht moeten krijgen.

Centrale eindtoets groep 8

Voor leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs is het mogelijk om een training te volgen, ter voorbereiding op de Centrale eindtoets van groep 8. De Centrale eindtoets kan de Citotoets zijn, maar ook de IEP-toets of een andere afsluitende toets. De training kan in groepjes worden gegeven of op individuele basis. De eindtoets leidt bij iedere leerling tot een andere reactie. Sommige leerlingen worden heel zenuwachtig van de eindtoets, andere leerlingen denken dat het allemaal vanzelf wel goed komt. Weer andere leerlingen presteren op een methodetoets altijd beter, dan bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem.
De Centrale eindtoets brengt veel druk met zich mee. Een goede voorbereiding kan die druk een heel stuk verminderen en tot een reële score leiden. Het maken van de eindtoets wordt een stuk makkelijker door veel aandacht te besteden aan concentratie, taakaanpak en het oefenen van opgaven. Uw kind begint er met meer zelfvertrouwen aan.

Brugklastraining

LerenderWijs Wijchen heeft een training samengesteld voor leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs en beginnende brugklassers. Aan het einde van groep 8 weten leerlingen nog niet wat ze allemaal in de brugklas te wachten staat en wat er zal gaan veranderen. Een brugklastraining aan het einde van groep 8 of aan het begin van de brugklas, is daarom een goede voorbereiding. De training is gericht op praktische vaardigheden, die goed zijn te gebruiken op de middelbare school.
Als de Centrale eindtoets in groep 8 is gemaakt, komt er een rustige periode tot aan de zomervakantie. Deze periode is heel geschikt om met de brugklastraining te beginnen.

De brugklastraining voor het basisonderwijs van LerenderWijs Wijchen richt zich op:

  • het oefenen en toepassen van leerstrategieën;
  • het efficiënt en overzichtelijk gebruiken van de agenda;
  • het plannen van huiswerk en toetsen;
  • het maken van schema’s, samenvattingen en mindmaps;
  • het verbeteren van de concentratie, motivatie en werkhouding;
  • het oefenen van sociale vaardigheden, zoals contact maken, complimenten geven etc.

Werkwijze en tarieven